Prof. Dr. Oğuz Berksun Ön Sözü

Psikiyatri alanında çalışan pek çok hekim vardır. Bu hekimler ya devlette, ya üniversite hastanelerinde ya da tamamen serbest olarak çalışmaktadırlar. Ruh sağlığı alanı her zaman için bir toplumda önemli bir sağlık alanı olarak kalacaktır. Günümüz dünyasında ruhsal sorunlar yaşamamak mümkün görünmemektedir. Önemli olan hastalıkların bizlerin hayatını etkilemesine izin vermemek ve hastalık seyrine ve ona ait tedavilere mutlak uyum sağlamaktır.

Bu sebeple şifa arama davranışı son derece değerlidir. İyi ve tecrübeli bir hekim seçiminde titiz olunmalıdır. Aksi takdirde hastalıkların bizlere maliyeti tahmin ettiğinizin üzerinde olmaya başlayacaktır. Ya sağlığımızın kaybı ya da büyük maddi kayıplarla sonuçlanacaktır. Tıbbi muayene, tanılama ve tedavinin aslında bir ücreti olamaz 2000/2500 yıldır toplumlar kendisine bakan hekimleri korur ve yaptığı hizmet için ödüllendirir, takdir ederdi ancak günümüz dünyasında seans ücreti adı altında anılan vizite ücretleri ile ancak hekimin emeğinin, bilgi ve becerisinin hakkı ödenmektedir. Bu hekimlerin tercihi değildir fakat günümüzde herşeyin maddi bir karşılığı olduğu gibi hekime hakkını vermenin, onu takdir etmenin neredeyse somut tek yolu vizite ücretleri kalmıştır. Vizite ücretleri sizlere yüksek görünebilir ancak 30-40 yıla yayılan geceli gündüzlü emeğin ve meşakkatin sonunda elde edilen tecrübenin sembolik bir karşılığı olarak düşünülmelidir. hiçbir doktor hastanızın hayatını kurtardığı için devasa büyük ücretler talep etmemektedirler zaten bir hayatın veya sağlığın kurtarılmasının değeri öçülemez. Bu sebeple medeniyet gereği vizite ücretlerine ticari bir alışverişin karşılığı değil bilime, bilgiye, emeğe tecrübeye gösterilen saygı olarak bakılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir