Hakkımızda

Yaklaşımlarımız
muayenehane

Temel Değerler

Psikiyatride sağlıklı, bilimsel muayene, teşhis ve tedavi insana, kişiliklerine, yaşantılarına, yaşam koşullarına, kültür ve geleneklerine hoşgörüden, saygıdan, humanist, yansız, yüksüz ve yargısız olmaktan geçmektedir.

Yukarda benimsenmesi bir psikiyatrist ve psikoterapist için zorunlu olan değerler açısından başvuran hastalarımın yaşadıkları sorunların aslında herkes tarafından yaşanabileceğini ve herkesin başına gelebileceğini bilerek yaklaştığımı bilmenizi isterim.

Benim için bana yabancı hiç bir durum yoktur. 32 yıla yaklaşan meslek hayatımda işim sadece insanları sorunlarıyla değil insan olarak tanımak olduğunu hatırlatarak devam edeyim. Ayrıca şunu da dikkate alın bizler kendi hayatımda psikiyatrist olsak da pek çok sorun yaşarız ve hiç bir sorundan hiç bir hastalıktan muaf değiliz. Kişisel yaşantılarımız da bizler için önemli tecrübe kaynağı oluşturmaktadır. Herşeyin insan için olduğu bu dünyada başımıza pek çok şey gelebilir, türlü sorunlar yaşayabilir, hastalıklarımız olabilir, kişisel veya kişiler arası çıkmazlar içinde, kişiliğimiz huyumuz suyumuzla ilgili sorunlarımız olabilir.

Önemli olan bu sorunların üzerine gidebilmektir. Bu konuda kararlı olmanız, tutarlı olmanız benim işimi yapabilmem için çok önemlidir. Ben size bu cesareti, isteği, motivasyonu taşıyorsanız yol gösterici  ve yardımcı olabilirim ancak. Hekimliğimle  bilimin, aklın, insanlığın, insancıllığın kılavuzluğuğunda iyileşme yolunda beraber yürüyebiliriz.

Muayenehane-bina

Benimsediğimiz Yöntemler

Her hastalık ve her ruhsal, psikososyal sorun sadece biyolojik yöntemlerle yani ilaç, şok tedavisi, tmu ile çözülmez. Bu yol ve yöntemler çok önemli olmakla birlikte bilmeliyiz ki hiç bir yöntem bizlere mucizevi bir güç vermemektedir ancak bu yol ve yöntemlerin insan insana ilişkiler içinde yerini bulması tedavide başarı için ön şarttır. Ancak bu durumda tedavi yol ve yöntemleri işe yarar hale gelir.

Bazı durumlarda da bu biyolojik tedavilere hiç gerek yoktur. Böyle durumlarda ben sizlere neyin niye gerekli neyin niye gereksiz olduğunu anlatmakla yükümlüyüm.

Özellikle her durumda ilaç kullanan bir psikiyatrist olmamak üzerine kurulu bir eğitimden geçmiş olmamla birlikte bilimsel olarak da bunun doğru bir düstur olduğuna inanmaktayım.

Gerekli olduğu durumlarda size biyolojik tedavi yol ve yöntemleri, olmadığında psikoterapötik yöntemleri önerebilir. Bu seçimimin nedenleri üzerinde benimle konuşabilirsiniz.

Ekibi Tanıyın

Psikiyatri merkezimizde bir psikiyatrist iki psikolog olmak üzere üç profesyonel hizmet vermektedir.

oğuz berksun psikiyatri uzmanı dugunde

Prof. Dr. Oğuz E. Berksun

ilk öğrenimini Kayseride, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yine Ankara Üniversite Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 1992 yılında bitirerek psikiyatri uzmanı olmuştur. Dr. Oguz Berksun 1997 yılında Doçent, 2003 yılında profesör ünvanını almıştır. 2001 yılından sonra bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde akademik çalışmalara katılmıştır. Üniversitede öğretim üyeliğini çok yakın zamana (2021 Şubat 15) kadar sürdürmüştür. Yaklaşık 34  yıla ulaşan mesleki ve akademik deneyime sahip olan Prof. Dr. Oğuz Berksun halen sadece özel çalışmakta ve hastalarını muayenehanesinde görmektedir.

Panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni, sanrılı bozukluk, vajinismus, ereksiyon bozukluğu, cinsel isteksizlik, aile krizleri, yaş dönümü krizleri başta olmak üzere diğer psikiyatrik bozukluklar ve psikiyatrik bozukluklar dışında kalan ruhsal sorunlar ve psikososyal krizler ilgi alanını oluşturmaktadır. Ayrıca bireysel psikoterapi, aile ve eş terapileri kursları vermektedir. Psikiyatri Derneği üyesi, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği kurucu üyesidir ve 6 yıl süreyle aynı derneğin başkanlığını yapmıştır. Kadın ruh sağlığı konusunda dünyada ilk kez Ulusal düzeyde 2005 ve 2006 yıllarında Kadın Ruh Sağlığı kongrelerini düzenlemiştir. Ulusal ve uluslar arası düzeyde çok sayıda makalesi, anksiyete, eş/aile terapileri ve merak üzerine üç kitabı bulunmaktadır.